Lichtvisie / Masterplan

Om een lichtbeeld te scheppen op grotere schaal, of ambities waar te maken in een groter gebied, is een lichtvisie of masterplan verlichting een goed instrument. Zo’n masterplan beschrijft op hoofdlijnen het lichtbeeld en legt verbanden tussen locaties. het is een beeldkwaliteit plan, maar dan voor het lichtbeeld. Dit instrument is bestuurlijk goed te gebruiken voor overleg met stedenbouw, landschap, participatie met bewoners en andere stakeholders.