Lichtberekeningen

De kern van veel lichtplannen bestaat uit een lichtberekening. Deze voeren we zowel in 2D als in 3D uit. We kunnen verschillende uitgangspunten aanhouden, zoals ROVL (NSVV) en politiekeurmerk. Met deelberekeningen kunnen we aantonen dat er voldaan wordt aan de richtlijnen.