Kostenraming

Budget is een belangrijk thema bij het maken van een lichtontwerp. We maken van onze ontwerpen in elk stadium een budgetraming, van globaal naar volledig uitgewerkt. Zo is in elke fase de financiële haalbaarheid zichtbaar.